2 wersje php w systemie CentOS 8 z Apache i PHP-FPM

Poniższy poradnik opisuje sposób instalacji 2 wersji php pracujących razem na jednym serwerze.
Całość wykonamy na systemie CentOS8 wraz z Apache i PHP-FPM.

Uruchamiamy terminal
Na początek pobieramy repozytorium

sudo dnf install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-8.rpm

Kolejny krok to wyłączenie domyślnego repozytorium i zainstalowanie php 7.3

sudo dnf module reset php

sudo dnf module enable php:remi-7.3

sudo dnf install php73 php73-php-fpm -y

Teraz robimy to samo tylko dla php 7.4

sudo dnf module reset php

sudo dnf module enable php:remi-7.4

sudo dnf install php74 php74-php-fpm -y

Uruchamiamy php 7.3 w systemie:

sudo systemctl start php73-php-fpm

sudo systemctl enable php73-php-fpm

Uruchamiamy php 7.4 w systemie:

sudo systemctl start php74-php-fpm

sudo systemctl enable php74-php-fpm

Tworzymy strukturę dla stron:

sudo mkdir /var/www/strona1.domena.pl

sudo mkdir /var/www/strona2.domena.pl

Nadajemy uprawnienia:

sudo chown -R apache:apache /var/www/strona1.domena.pl

sudo chown -R apache:apache /var/www/strona2.domena.pl

sudo chmod -R 755 /var/www/strona1.domena.pl

sudo chmod -R 755 /var/www/strona2.domena.pl

strona1.domena.pl / strona2.domena.pl ZASTĘPUJEMY SWOIMI DOMENAMI

 

Teraz tworzymy vhosty:

sudo nano /etc/httpd/conf.d/strona1.domena.pl.conf

Powinien wyglądać następująco:

<VirtualHost *:80> ServerAdmin admin@strona1.domena.pl ServerName strona1.domena.pl DocumentRoot /var/www/strona1.domena.pl DirectoryIndex info.php ErrorLog /var/log/httpd/strona1.domena.pl-error.log CustomLog /var/log/httpd/strona1.domena.pl-access.log combined <IfModule !mod_php7.c> <FilesMatch \.(php|phar)$> SetHandler "proxy:unix:/var/opt/remi/php73/run/php-fpm/www.sock|fcgi://localhost" </FilesMatch> </IfModule> </VirtualHost>

Kluczowa jest tu linijka :

SetHandler „proxy:unix:/var/opt/remi/php73/run/php-fpm/www.sock|fcgi://localhost”

Dzięki niej dla domeny 1 ustawimy php 7.3

Analogicznie tworzymy vhost dla domeny2 która będzie miała php 7.4

sudo nano /etc/httpd/conf.d/strona2.domena.pl.conf

O zawartości:

<VirtualHost *:80> ServerAdmin admin@strona2.domena.pl ServerName strona2.domena.pl DocumentRoot /var/www/strona2.domena.pl DirectoryIndex info.php ErrorLog /var/log/httpd/strona2.domena.pl-error.log CustomLog /var/log/httpd/strona2.domena.pl-access.log combined <IfModule !mod_php7.c> <FilesMatch \.(php|phar)$> SetHandler "proxy:unix:/var/opt/remi/php74/run/php-fpm/www.sock|fcgi://localhost" </FilesMatch> </IfModule> </VirtualHost>

Domena2 będzie miała php 7.4 kluczowa tu jest linijka:

SetHandler „proxy:unix:/var/opt/remi/php74/run/php-fpm/www.sock|fcgi://localhost”

Przeładowujemy serwer Apache

sudo systemctl restart httpd

To wszystko.

Dodaj komentarz