Adminer – Zarządzanie bazą danych w jednym pliku PHP Instalacja w AlmaLinux 8

Adminer (wcześniej phpMinAdmin) jest w pełni funkcjonalnym narzędziem do zarządzania bazą danych napisany w PHP. W przeciwieństwie do narzędzia phpMyAdmin, zawiera pojedynczy plik, który jest gotowy do wgrania na serwer docelowy. Adminer jest dostępny dla MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, Elasticsearch, MongoDB.

Poniżej sposób na instalację w systemie AlmaLinux.

Na początek szybka instalacja LAMP, uruchamiamy terminal i wydajemy polecenie:

dnf install httpd mariadb-server php php-mysqli php-curl php-json -y

Uruchamiamy serwer mysql

systemctl start httpd mariadb

systemctl enable httpd mariadb

przechodzimy do konsoli mysql:

mysql

Tworzymy bazę danych adminer:

CREATE DATABASE adminer;

Tworzymy użytkownika adminer:

CREATE USER 'adminer'@'localhost' IDENTIFIED BY 'naszehaslo';

Nadajemy uprawnienia:

GRANT ALL ON adminer.* TO 'adminer'@'localhost';

Przeładowujemy:

FLUSH PRIVILEGES;

Wychodzimy z mysql:

EXIT;

Tworzymy katalog do pobrania dla adminera w naszym wypadku będzie to katalog /adminer

mkdir /var/www/html/adminer

Przechodzimy do katalogu i pobieramy:

cd /var/www/html/adminer

wget -O index.php https://github.com/vrana/adminer/releases/download/v4.8.1/adminer-4.8.1.php

Nadajemy uprawnienia:

chown -R apache:apache /var/www/html/adminer/

chmod -R 775 /var/www/html/adminer/

Teraz tworzymy vhost apache aby nasz adminer był dostępny pod wskazaną przez nas nazwą w naszym wypadku to adminer.domena.pl

Tworzymy plik:

nano /etc/httpd/conf.d/adminer.conf

o zawartości:

<VirtualHost *:80> ServerAdmin admin@domena.pl DocumentRoot /var/www/html/adminer/ ServerName adminer.domena.pl DirectoryIndex index.php ErrorLog /var/log/httpd/adminer-error.log CustomLog /var/log/httpd/adminer-access.log combined </VirtualHost>

zapisujemy i restartujemy serwer httpd:

systemctl restart httpd

Teraz otwórz przeglądarkę internetową i uzyskaj dostęp do interfejsu sieciowego Administratora, korzystając z adresu URL http://adminer.domena.pl

Podaj adres hosta MySQL lub MariaDB, nazwę bazy danych, nazwę użytkownika, hasło i kliknij przycisk Zaloguj.

Z tego miejsca możesz wykonać kilka operacji na bazie danych, takich jak tworzenie tabel, widoków, procedur, funkcji i wiele innych.

Dodaj komentarz