Adobe Acrobat Reader W Ubuntu 22.04

Poniższy poradnik opisuje instalację Adobe Acrobat Reader w Ubuntu 22.04.
Całość wykonamy w kilka minut za pomocą terminala.

Uruchamiamy terminal i pobieramy plik .deb programu

wget -O ~/adobe.deb ftp://ftp.adobe.com/pub/adobe/reader/unix/9.x/9.5.5/enu/AdbeRdr9.5.5-1_i386linux_enu.deb

Dodajemy niezbędne pakiety:

sudo dpkg --add-architecture i386

sudo apt update

sudo apt install libxml2:i386 libcanberra-gtk-module:i386 gtk2-engines-murrine:i386 libatk-adaptor:i386 libgdk-pixbuf-xlib-2.0-0:i386

Dokonujemy instalacji:

sudo dpkg -i ~/adobe.deb

Program powinien być już dostępny w naszym systemie.

Dodaj komentarz