Aktualizacja Debiana 10 do Debiana 11

Poniższy poradnik opisuje sposób aktualizacji Debiana 10 do nowszej wersji Debiana 11
Całość wykonamy z konsoli podmieniając repozytoria. Uwaga! robisz to na własne ryzyko!

Na początek dokonujemy aktualizacji wszystkich pakietów oraz całego obecnego systemu:

Uruchamiamy terminal i wydajemy polecenia:

apt-get update -y

apt-get upgrade -y

apt-get dist-upgrade -y

Nie potrzebne pakiety w systemie usuniemy poleceniami:

apt-get autoremove

apt-get clean

Dla pewności restartujemy system poleceniem:

reboot

Sprawdzamy wersję naszego systemu wydając polecenie:

lsb_release -a

Poniżej wynik:

No LSB modules are available. Distributor ID:	Debian Description:	Debian GNU/Linux 10 (buster) Release:	10 Codename:	buster

Przechodzimy do edycji repozytoriów.

Edytujemy plik:

nano /etc/apt/sources.list

i zastępujemy wszystko co się w nim znajduje poniższymi repozytoriami:

deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main deb http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free

Plik zapisujemy.

Dokonujemy aktualizacji pakietów:

apt-get update -y

Jeśli wszystko przebiegło prawidłowo dokonujemy aktualizacji całego systemu poleceniem:

apt-get full-upgrade -y

Po tej operacji restartujemy system wydając polecenie:

reboot

Jeśli system wstał to już dobry znak 😉

Uruchamiamy terminal i weryfikujemy wersję naszego systemu wydając polecenie:

lsb_release -a

Poniżej wynik:

No LSB modules are available. Distributor ID:	Debian Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Release:	11 Codename:	bullseye

Jak widać całość przebiegła prawidłowo.

Dodaj komentarz