Autologowanie do PhpMyAdmin w DirectAdmin

Poniższy poradnik opisuje autologowanie do konta pocztowego przez panel directadmin bez znajomości hasła do skrzynki pocztowej.

Przechodzimy do katalogu:

cd /usr/local/directadmin/

Uruchamiamy autologowanie w directadmin:

./directadmin set one_click_webmail_login 1

Restartujemy panel directadmin

service directadmin restart

Przechodzimy do katalogu custombuild directadmina i rekonfigurujemy usługi:

cd custombuild

./build update

./build phpmyadmin

Teraz w panelu directadmin w zarządzani bazami danych ( tam gdzie mamy listę baz)
Mamy możliwość logowania bez hasła do wybranej przez nas bazy.

Dodaj komentarz