Awaryjne wyłączenie systemu Debian

Poniższy poradnik opisuje sposób awaryjnego zamknięcia systemu Debian kiedy nie odpowiada na polecenie shutdown -r now.
Kiedy wydajemy polecenie

shutdown -r now

i otrzymujemy wynik:

Failed to start reboot.target: Activation of org.freedesktop.systemd1 timed out Failed to open initctl FIFO: Nie ma takiego urządzenia ani adresu Failed to talk to init daemon.

Sposobem na wymuszenie bezpiecznego wyłączenia będzie:

awaryjne wyłączenie:

echo 1 > /proc/sys/kernel/sysrq

echo o > /proc/sysrq-trigger

awaryjny restart:

echo 1 > /proc/sys/kernel/sysrq

echo b > /proc/sysrq-trigger

Dodaj komentarz