top – zarządzanie procesami

Zadaniem narzędzia top jest przedstawienie nam informacji na temat aktualnego stanu systemu oraz zarządzanie wykonującymi się w nim procesami. top pokazuje nam m.innymi: czas pracy systemu (uptime) zużycie pamięci, obciążenie procesorów, średnie obciążenie systemu (load average) dla 1, 5 i 15 minut oraz co najważniejsze pokazuje nam na żywo listę procesów oraz pozwala nimi zarządzać. Źródło

Neofetch – podstawowe informacje o systemie

Neofetch to programik wyświetlający w przyjemnej formie podstawowe informacje systemowe. Neofetch powstał z myślą o używaniu go na zrzutach ekranu prezentujących twój system operacyjny. Neofetch można konfigurować za pomocą pliku konfiguracyjnego ~/.config/neofetch/config.conf. O tym jakie elementy ma wyświetlać neofetch decyduje funkcja print_info(). print_info() { info title info underline info… Źródło

Cava – wizualizacja dźwięku

Console-based Audio Visualizer for Alsa, MPD and Pulseaudio. Konsolowa wizualizacja dźwięku. Klawiszologia góra / dół – zwiększa/pomniejsza czułość lewo / prawo – zwiększa/pomniejsza szerokość f / b – zmienia kolor pasków/tła r – przeładowanie konfiguracji c – przeładowanie kolorów b – przeładowanie kolorów tła q lub CTRL-C &#8211. Źródło

PyRadio – radio pod konsolą

PyRadio to internetowe radio pod konsolą, prosta aplikacja napisana w Pythonie. Do odtwarzania strumieni sieciowych używa mpv, mplayer lub VLC. Klawiszologia Góra/Dół/j/k/PgUp/PgDown – poruszanie się po liście stacji Enter – odtwarzaj wybraną stację -/+ – zmiana głośności m – wyciszenie r – losowa stacja g – skocz do pierwszej stacji 3G – skocz do 3 stacji… Źródło