Instalacja Netdata Monitoring w czasie rzeczywistym na Debianie

Poniżej bardzo prosty sposób na uruchomienie monitoringu Netdata na swoim serwerze z systemem Debian. Całość wykonamy w kilku bardzo prostych krokach. Zacznijmy od tego czym jest Netdata Netdata to bezpłatne narzędzie do monitorowania wydajności systemu w czasie rzeczywistym z pięknym interfejsem Graficznym. Możemy monitorować procesor, użycie pamięci RAM, operacje na dysku, ruch sieciowy, Postfix i wiele innych. Szybko i skutecznie … Czytaj dalej

Instalacja Netdata Monitoring w czasie rzeczywistym na Ubuntu 18.04

Poniżej bardzo prosty sposób na uruchomienie monitoringu Netdata na swoim serwerze. Całość wykonamy w kilku bardzo prostych krokach. Zacznijmy od tego czym jest Netdata Netdata to bezpłatne narzędzie do monitorowania wydajności systemu w czasie rzeczywistym z pięknym interfejsem Graficznym. Możemy monitorować procesor, użycie pamięci RAM, operacje na dysku, ruch sieciowy, Postfix i wiele innych. Szybko i skutecznie gromadzi dane o … Czytaj dalej

Uruchomienie TLS 1.3 w Nginx

Poniższy poradnik opisuje jak błyskawicznie uruchomić tls 1.3 na serwerze z Nginx. Sprawa jest naprawdę prosta zaczynajmy! Na początek wymagania: Nginx 1.13.0 Openssl w wersji 1.1.1 Całość ogranicza się to edycji naszego vhosta i edycji linijki : ssl_protocols Zmieniamy ją na: ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3; Vhost powinien wyglądać następująco: server { listen 443 ssl http2; listen [::]:443 ssl http2; server_name example.com; … Czytaj dalej

Uruchomienie HTTP/2 na serwerze z Nginx

Poniższy poradnik opisuje jak uzyskać obsługę protokołu HTTP / 2 w Nginx. Całość wykonamy w bardzo prostu sposób zaczynajmy. Wymagania ? Nginx w wersji 1.9.5 wersję możemy sprawdzić wykonująć polecenie na serwerze: nginx -v Openssl w wersji 1.0.2 wersję możemy sprawdzić wykonująć polecenie na serwerze: OpenSSL version Całość ogranicza się do edycji naszego vhosta a dokładniej paramrtru listen Odnajdujemy listen … Czytaj dalej

X-Frame-Options Uruchomienie na serwerze z Directadmin

Poniższy poradnik opisuje jak w dosłownie kilka sekund uruchomić blokadę nagłówków X-Frame-Options Zacznijmy od tego czym jest X-Frame-Options X-Frame-Options to nagłówek HTTP, dodawany przez Webserwer przy odpowiedzi na żądanie przeglądarki. Przyjmuje dwie wartości: SAMEORIGIN – tylko strony z tej samej domeny mogą “zramkować” ten URL DENY – żadna strona nie może wrzucić w ramkę tego URL-a Dzięki zastosowaniu powyższego nagłówka, … Czytaj dalej

Prognoza pogody w konsoli oraz aplet dla gnome

Poniższy poradnik opisuje w jaki sposób możemy dodać sobie prognozę pogody do paska zadań w środowisku graficznym gnome bądź też dla Linuxa Mint. Na dodatek coś dla fanów konsoli. Czyli pogoda w terminalu. Zaczynajmy! Na początek zaczniemy od rozszerzenia dla Gnome. Sposób na jego instalację jest banalny dodajemy rozszerzenie przez przeglądarkę: https://extensions.gnome.org/extension/750/openweather/ Klikamy zainstaluj i tyle. Oto efekt Całość konfigurujemy … Czytaj dalej

Instalacja i zabezpieczenie Memcached Ubuntu 18.04

Poniższy artykuł opisuj jak w bardzo prosty sposób zainstalować Memcached W systemie Ubuntu 18.04 oraz zabezpieczyć go aby nasłuchiwał lokalnie. Instalacja jest banalnie prosta zaczynajmy. Na początek zaktualizujemy listę repozytoriów poleceniem: sudo apt update Kolejnym krokiem jest instalacja samego memcached i jego niezbędnych pakietów: sudo apt install memcached libmemcached-tools Teraz dokonamy jego zabezpieczenia. Centos 7 Modyfikujemy plik /etc/sysconfig/memcached modyfikując: OPTIONS="" … Czytaj dalej

Konfiguracja phpMyAdmin aby korzystał z uwierzytelniania plików cookie

Poniżej bardzo prosty sposób na zmianę autoryzacji w phpmyadmin z http na cookie Całość wykonamy w kilka sekund. Edytujemy plik konfiguracyjny naszego phpmyadmin. W przypadku serwera z panelem DirectAdmin znajduje się on w lokalizacji: /var/www/html/phpMyAdmin/config.inc.php I dokonujemy zmiany: $cfg[‘Servers’][$i][‘auth_type’] = ‘http’; na $cfg[‘Servers’][$i][‘auth_type’] = ‘cookie’; To wszystko 🙂

Uruchomienie HTTP/2 na serwerze z Apache

Poniższy poradnik opisuje jak uzyskać obsługę protokołu HTTP / 2 w Apache. Całość wykonamy w bardzo prostu sposób zaczynajmy. Uruchamiamy konsolę naszego serwera u uruchamiamy 2 moduły: a2enmod ssl a2enmod http2 W celu przeładowania zmian należy zrestartować serwer Apache poleceniem: systemctl restart apache2 Edytujemy konfigurację naszego vhosta w następujący sposób: <VirtualHost *:443> ServerName serwerweb.pl ServerAlias www.serwerweb.pl DocumentRoot /var/www/public_html/serwerweb.pl SSLEngine on … Czytaj dalej

Instalacja Composer Centos7

Poniżej kilka sekundowy poradnik jak na naszym serwerze zainstalować Composer. Composer jest popularnym menedżerem zależności dla PHP, inspirowanym rozwiązaniami takimi jak npm (node) i bundler (ruby). Narzędzie jest niezwykle proste w instalacji i obsłudze, pozwala skonsolidować i scentralizować zarządzanie zależnościami pomiędzy złożonymi aplikacjami w chmurze UniCloud. logujemy się do ssh naszego serwera i wydajemy polecenie: php -r "copy(‘https://getcomposer.org/installer’, ‘composer-setup.php’);" php … Czytaj dalej