Composer downgrade wersji Centos 7

Poniższy poradnik opisuje sposób na zmianę wersji composera z wersji 2.x na 1.x Całość wykonamy z terminala za pomocą kilku komend.

Na początek sprawdzamy wersję obecnego composera zrobimy to wydając polecenie:

composer --version

Otrzymamy wynik:

Do not run Composer as root/super user! See https://getcomposer.org/root for details Continue as root/super user [yes]? Composer version 2.1.6 2021-08-19 17:11:08

Downgrade do wersji 1.9.3 wykonamy za pomocą polecenia:

composer self-update 1.9.3

Ponownie sprawdzamy wersję:

composer --version

Otrzymamy wynik:

Do not run Composer as root/super user! See https://getcomposer.org/root for details Composer version 1.9.3 2020-02-04 12:58:49

Jeśli chcemy powrócić do wersji 2.1.6 zrobimy to wydając polecenie:

composer self-update --rollback

Dodaj komentarz