Dodanie kalendarza do Roundcube i szablonu Elastic

Poniższy poradnik opisuje sposób dodania pluginu kalendarza do Roundcube oraz jego obsługę w przypadku szablonu Elastic.

Na początek przechodzimy do folderu tmp:

cd /tmp

Pobieramy plugin kalendarza:

git clone https://git.kolab.org/diffusion/RPK/roundcubemail-plugins-kolab.git

Przechodzimy do katalogu pluginów naszego roundcube, w przypadku serwera z panelem directadmin jest to katalog:

cd /var/www/html/roundcube/plugins

Przenosimy pliki pluginy z folderu tmp do naszego katalogu pluginów

cp -r /tmp/roundcubemail-plugins-kolab/plugins/calendar .

cp -r /tmp/roundcubemail-plugins-kolab/plugins/libcalendaring .

cp -r /tmp/roundcubemail-plugins-kolab/plugins/libkolab .

Poprawiamy plik konfiguracyjny pluginu:

cd calendar/

cp config.inc.php.dist config.inc.php

Tworzymy strukturę bazy danych pluginu.

cd ../../

bin/initdb.sh --dir=plugins/calendar/drivers/database/SQL

Instalacja lessc w systemie Centos7 wygląda następująco Jest on niezbędny aby plugin działał poprawnie na szablonie Elastic.

yum install rubygems yum install gcc-c++ yum install ruby-devel gem install less gem install therubyracer

Tworzymy CSS kalendarza dla szablonu elastic.

Będąc w katalogu /var/www/html/roundcube/

Wydajemy polecenie:

lessc -x plugins/libkolab/skins/elastic/libkolab.less > plugins/libkolab/skins/elastic/libkolab.min.css

Ostatni krok to dodanie Pluginu do pliku konfiguracyjnego Roundcube.

Edytujemy plik:

nano /var/www/html/roundcube/config/config.inc.php

I na końcu w sekcji:

// List of active plugins (in plugins/ directory) $config['plugins'] = array(

Dopisujemy

'calendar',

Moja sekcja wygląda następująco:

// List of active plugins (in plugins/ directory) $config['plugins'] = array( 'managesieve', 'password', 'archive', 'zipdownload', 'calendar', );

To wszystko, mamy w pełni działający kalendarz 🙂

Dodaj komentarz