Failed to set locale, defaulting to C.UTF-8 Rozwiązanie Centos 8

Poniżej bardzo prosty sposób na naprawę błędu Failed to set locale, defaulting to C.UTF-8 który zauważyłem w systemie Centos 8

Całość wykonamy logując się do konsoli i wydając jedną komendę.

Logujemy się do konsoli i wydajemy polecenie:

dnf install langpacks-pl glibc-all-langpacks -y

To wszystko!

Dla innych języków jeśli nie używamy języka Polskiego zmieniamy z langpacks-pl na np langpacks-es, langpacks-gb itp.

Dodaj komentarz