Generowanie losowych haseł w konsoli Linux

Podobno jedna trzecia użytkowników Internetu używa słabych, prymitywnych haseł typu: 123456, akuku1234, qwerty123, zosia78 czy też admin ?
Trudno się w takiej sytuacji dziwić, że często konta „zabezpieczone” takim hasłem są przejmowane.

Jak wygenerować sobie silne hasło za pomocą konsoli Linuksa?
Możemy oczywiście użyć programów stworzonych do tego celu, takich jak choćby pwgen czy gpw.
Ale wcale nie musimy instalować do tego specjalistycznych narzędzi.
Poniżej kilka sposobów na wygenerowanie losowych haseł za pomocą poleceń, które zawsze mamy dostępne w systemie:

date +%s | sha256sum | base64 | head -c 32 ; echo NTEzZTk2MjZjNDBlNjMyN2U2ZDZjMzgy

openssl rand -base64 12 I0sBTa1jOTo2M0c6
cat /dev/urandom | tr -dc 'a-zA-Z0-9' | fold -w 12 | head -n 6 Yy0bSfUMG3QQ WfXRuBSpdMdU gPQiPOYUCE0R z6Xrss8DOebO fWZv3gxfaMWe BVr18fXyOzWB

A poniższy sposób jest nawet łatwy do zapamiętania:

date | md5sum 036e4ce6f7493addf55cc93032b30324 -

Jeśli często używamy generowania haseł to warto sobie dodać poniższy lub podobny wpis do pliku ~/.bashrc

randpass(){ < /dev/urandom tr -dc _A-Z-a-z-0-9 | head -c${1:-16};echo;}

#aliasy #konsola

The post Generowanie losowych haseł w konsoli Linux appeared first on Linux user.

Ten post ukazał się tutaj

Dodaj komentarz