Grml 2018.12

 
Grml
Została wydana nowa wersja Grml 2018.12 o nazwie kodowej „Gnackwatschn”.

Grml jest dystrybucją typu Live zbudowaną na Debianie. Zawiera zestaw narzędzi (głównie tekstowych) dla administratorów systemu.

Grml 2018.12 bazuje na pakietach z repozytorium Debiana testowego „Buster”, zaktualizowanych 30 grudnia 2018 roku.

Nowa wersja systemu dostarcza m.in.:
– bootowanie systemu z użyciem opcji `ssh` automatycznie uruchamia haveged, demona entropy w przestrzeni użytkownika, który używa HAVEGE (HArdware Volatile Entropy Gathering and Expansion)
– pakiet ‚cpufrequtils’ został usunięty, narzędzie ‚linux-cpupower’ dostarcza zamiennik dla cpufrequtils
– narzędzia grml-live, grml-hwinfo, grml-zshrc oraz grml-debootstrap otrzymały nowe funkcje i poprawki
– jeśli używasz Debiana Stretch lub nowszego i repozytoriów Grml, to począwszy od wydania ‚grml-debian-keyring’ (2018.06.02) oraz ‚grml-archive-keyring’ twoja lista repozytoriów dla Grml /etc/apt/sources.list.d/grml.sources powinna wyglądać w ten sposób:
deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grml-archive-keyring.gpg] https://deb.grml.org/ grml-stable main
deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grml-archive-keyring.gpg] https://deb.grml.org/ grml-testing main

Obrazy systemu dla maszyn 32 i 64 bitowych można pobrać z naszego portalu

Grml

Zobacz podobne

Dodaj komentarz