ImapCopy czyli sposób na szybką migrację poczty między serwerami

Poniższy poradnik opisuje instalację bardzo prostego programu jakim jest ImapCopy dzięki któremu dokonamy migracji poczty z jednego serwera na drugi.

Zaczynajmy jest to niezmiernie proste.


Instalacja ImapCopy
ImapCopy jest dostępny w repozytorium debiania / ubuntu. Jego instalacja jest prosta i sprowadza się do wydania jednego polecenia:

sudo apt-get install imapcopy

Konfiguracja

Klik konfiguracyjny znajdziemy w katalogu:

/usr/share/doc/imapcopy/examples

Edytujemy plik o nazwie:ImapCopy.cfg

nano /usr/share/doc/imapcopy/examples/ImapCopy.cfg

Edytujemy plik następująco:

############################################################# # imapcopy config # all lines beginning with # are comments and will be ignored ############################################################# ############## # Sourceserver ############## SourceServer serwer.nazwa.pl SourcePort 143 ################### # Destinationserver ################### DestServer ip-serwera gdzoe ma zostać przeniesiona poczta. DestPort 143

Przechodzimy na sam dół pliku i konfigurujemy skrzynkę do przeniesienia.

############################# # List of users and passwords ############################# # SourceUser SourcePassword DestinationUser DestinationPassword Copy "pomoc@serwerweb.pl" "hasło_na_starym_serwerze" "pomoc@serwerweb.pl" "hasło_na_nowym_serwerze"

Aby wytestować czy wszystko jest dobrze skonfigurowane uruchamiamy program imapcopy w katalogu gdzie zapisaliśmy nasz plik konfiguracyjny.

imapcopy -t

skrypt uruchomi się i sprawdzi dostępność i poprawność danych do logowania.
aby zacząć migrować skrzynkę wykonujemy polecenie:

imapcopy

Problem z SSL – stunel
Problem występuje kiedy chcemy skopiować maile z szyfrowaniem przez SSL / TLS. Rozwiązaniem tego problemu jest tunelowanie ruchu z portów

Instalujemy oraz uruchamiamy dwa polecenia na oddzielnych konsolach. Tak aby działały cały czas podczas naszego kopiowania maili.

Instalujemy wymagane paczki:

sudo apt-get install stunnel Uruchamiamy dwa terminale i wykonujemy polecenia: <pre class="">stunnel -c -f -d 1143 -r imap.foo.tld:993 -P <pre class="">stunnel -c -f -d 1144 -r imap.bar.tld:993 -P

Po uruchomieniu powyższych poleceń w oddzielnych terminalach trzeba zaktualizować nasz plik konfiguracyjny imapcopy.cfg.

SourceServer 127.0.0.1 SourcePort 1143 DestServer 127.0.0.1 DestPort 1144

Wskazujemy w nim aby serwery źródłowe i docelowe znajdowały się na naszym localhoscie. Cały ruch który dzieki stunnel jest przekierowany z adresu 127.0.0.1:1143 na adres imap.source.net:993 po ustanowieniu już połączenia szyfrowanego.

Dodaj komentarz