Instalacja 1Password w Ubuntu oraz Debian

Poniższy poradnik opisuje sposób instalacji managera haseł 1Password w systemie Ubuntu 20.04
Całość wykonamy wpisując kilka poleceń w konsoli.

No i tu mamy 2 sposoby.

1. Pobieramy plik .deb i instalujemy go za pomocą managera pakietów typu gdebi

Link .deb: https://downloads.1password.com/linux/debian/amd64/stable/1password-latest.deb

 
Bądź dodamy sobie repozytorium do systemu:

Instalujemy curl o ile go nie mamy:

sudo apt install curl

Pobieramy klucz gpg:

curl -sS https://downloads.1password.com/linux/keys/1password.asc | sudo gpg --dearmor --output /usr/share/keyrings/1password-archive-keyring.gpg

Dodajemy repozytorium:

echo 'deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/1password-archive-keyring.gpg] https://downloads.1password.com/linux/debian/amd64 stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/1password.list

Ostatni krok to instalacja:

sudo apt update && sudo apt install 1password

Dodaj komentarz