Instalacja Apache Solr w Ubuntu 22.04

Poniższy poradnik opisuje jak w kilku prostych krokach zainstalować Apache Solr w Ubuntu 22.04.
Całość wykonamy przez terminal w kilka minut.

Na początek instalujemy javę.

Uruchamiamy terminal i wydajemy polecenie:

apt-get install default-jdk -y

wersję java sprawdzamy wydając polecenie:

java -version

openjdk version "11.0.15" 2022-04-19 OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.15+10-Ubuntu-0ubuntu0.22.04.1) OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.15+10-Ubuntu-0ubuntu0.22.04.1, mixed mode, sharing)

Pobieramy Apache Solr i go rozpakowujemy:

wget https://downloads.apache.org/lucene/solr/8.11.1/solr-8.11.1.tgz

tar -xvzf solr-8.11.1.tgz

uruchamiamy skrypt instalacyjny:

./solr-8.11.1/bin/install_solr_service.sh solr-8.11.1.tgz

Jeśli wszystko przebiegło ok powinniśmy zobaczyć komunikaty:

Service solr installed. Customize Solr startup configuration in /etc/default/solr.in.sh ? solr.service - LSB: Controls Apache Solr as a Service Loaded: loaded (/etc/init.d/solr; generated) Active: active (exited) since Sat 2022-05-06 03:00:19 UTC; 5s ago Docs: man:systemd-sysv-generator(8) Process: 4692 ExecStart=/etc/init.d/solr start (code=exited, status=0/SUCCESS) Jul 25 03:00:09 ubuntu2204 systemd[1]: Starting LSB: Controls Apache Solr as a Service... Jul 25 03:00:09 ubuntu2204 su[4694]: (to solr) root on none Jul 25 03:00:09 ubuntu2204 su[4694]: pam_unix(su-l:session): session opened for user solr by (uid=0) Jul 25 03:00:19 ubuntu2204 systemd[1]: Started LSB: Controls Apache Solr as a Service.

uruchamiamy Solr w systemie poleceniem:

systemctl start solr

Tworzymy kolekcję Solr:

su - solr -c "/opt/solr/bin/solr create -c newcollection -n data_driven_schema_configs"

Aby dostać się do naszego solra w przeglądarce przechodzimy pod adres:

http://twoj-ip:8983/solr

Dodaj komentarz