Instalacja Arduino IDE na Ubuntu 20.04

Poniższy poradnik opisuje jak zainstalujemy w bardzo prosty sposób Arduino w systemie Ubuntu.
Całość wykonamy za pomocą kilku poleceń wydanych w konsoli.

Uruchamiamy terminal i pobieramy paczkę z Andruino

wget https://www.arduino.cc/download_handler.php?f=/arduino-1.8.13-linux64.tar.xz

Link do najnowszej dostępnej wersji możemy znaleźć tutaj:

https://www.arduino.cc/en/Main/Software

Kolejny krok to rozpakowanie :

sudo tar -Jxvf arduino-*.tar.xz -C /opt/

W Przypadku mojej wersji:

sudo tar -Jxvf arduino-1.8.13-linux64.tar.xz -C /opt/

Ostatni krok to uruchomienie skryptu instalacyjnego

sudo /opt/arduino-*/install.sh

W moim przypadku:

sudo /opt/arduino-1.8.13/install.sh

To wszystko Program jest dostępny z menu naszych aplikacji.

Dodaj komentarz