Instalacja Composer Centos7

Poniżej kilka sekundowy poradnik jak na naszym serwerze zainstalować Composer.
Composer jest popularnym menedżerem zależności dla PHP, inspirowanym rozwiązaniami takimi jak npm (node) i bundler (ruby). Narzędzie jest niezwykle proste w instalacji i obsłudze, pozwala skonsolidować i scentralizować zarządzanie zależnościami pomiędzy złożonymi aplikacjami w chmurze UniCloud.

logujemy się do ssh naszego serwera i wydajemy polecenie:

php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');" php -r "if (hash_file('SHA384', 'composer-setup.php') === '544e09ee996cdf60ece3804abc52599c22b1f40f4323403c44d44fdfdd586475ca9813a858088ffbc1f233e9b180f061') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;" php composer-setup.php php -r "unlink('composer-setup.php');" mv composer.phar /usr/local/bin/composer

To wszystko 😉

Dodaj komentarz