Instalacja Composer RockyLinux 8

Poniżej kilka sekundowy poradnik jak na naszym serwerze zainstalować Composer.
Composer jest popularnym menedżerem zależności dla PHP, inspirowanym rozwiązaniami takimi jak npm (node) i bundler (ruby). Narzędzie jest niezwykle proste w instalacji i obsłudze, pozwala skonsolidować i scentralizować zarządzanie zależnościami pomiędzy złożonymi aplikacjami w chmurze UniCloud.

logujemy się do ssh naszego serwera i wydajemy polecenie:

dnf install php-cli php-json php-zip wget unzip -y

Pobieramy pliki instalacyjny:

php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"

Dokonujemy instalacji:

php composer-setup.php --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer

Jeśli wszystko przebiegło poprawnie powinniśmy zobaczyć coś takiego:

All settings correct for using Composer Downloading... Composer (version 2.2.4) successfully installed to: /usr/local/bin/composer Use it: php /usr/local/bin/composer

Po wydaniu polecenia:

composer -V

Widzimy naszą zainstalowaną wersję:

Composer version 2.2.4 2022-01-08 12:30:42

Dodaj komentarz