Instalacja FFmpeg 5.0 w Ubuntu 20.04

Poniższy poradnik opisuje sposób instalacji FFmpeg 5.0 w Ubuntu 20.04.
Całość wykonamy dzięki terminalowi w kilka minut.

Uruchamiamy terminal i dodajemy repozytorium do systemu wydając polecenie:

sudo add-apt-repository ppa:savoury1/ffmpeg5

dokonujemy aktualizacji pakietów:

sudo apt update

Dokonujemy aktualizacji systemu, jeśli mamy w systemie zainstalowane FFmpeg zostanie one zaktualizowane do wersji 5.0

Aby to wykonać wydajemy polecenie:

sudo apt full-upgrade

Jeśli nie posiadamy go w systemie całość zainstalujemy wydając polecenie:

sudo apt install ffmpeg

Dodaj komentarz