Instalacja Google Chrome w Ubuntu 20.04

Poniższy poradnik opisuje jak za pomocą kilku poleceń dokonamy instalacji przeglądarki Google Chrome w systemie Ubuntu 20.04

Na początek uruchamiamy nasz terminal i wydajemy polecenie w konsoli w celu pobrania repozytorium :

wget -q -O - https://dl.google.com/linux/linux_signing_key.pub | sudo apt-key add -

Kolejny krok to pobranie klucza:

sudo sh -c 'echo "deb [arch=amd64] http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main" >> /etc/apt/sources.list.d/google-chrome.list'

Aktualizujemy naszą bazę repozytoriów:

sudo apt update

Instalację przeglądarki wykonujemy poleceniem:

sudo apt install google-chrome-stable

Dodaj komentarz