Instalacja Google Earth Pro w systemie Ubuntu 22.04

Ten prosty samouczek pokazuje, jak krok po kroku zainstalować Google Earth Pro lub Enterprise Client w Ubuntu 22.04.

Dziś możemy z łatwością korzystać z Google Earth w przeglądarce internetowej lub telefonie komórkowym. Dla tych, którzy nadal potrzebują aplikacji komputerowej, oficjalne repozytorium apt firmy Google udostępnia pakiety .deb dla systemu Debian / Ubuntu Linux.

Aby dodać repozytorium Google Earth, musisz najpierw zainstalować klucz, aby Ubuntu zaufało pakietowi z tego repozytorium.

uruchamiamy terminal i pobieramy klucz:

wget -q -O - https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub | sudo apt-key add -

Kolejny krok to dodanie repozytorium:

sudo sh -c 'echo "deb [arch=amd64] http://dl.google.com/linux/earth/deb/ stable main" >> /etc/apt/sources.list.d/google.list

Aktualizujemy pakiety:

sudo apt update

I dokonujemy instalacji:

sudo apt install google-earth-pro-stable

Program mamy już zainstalowany w naszym systemie 🙂

Dodaj komentarz