Instalacja i konfiguracja PHP Opcache w systemie Ubuntu 20.04 Dla Apache oraz Nginx

Poniższy poradnik opisuje sposób instalacji PHP Opcache w systemie Ubuntu 20.04 Zarówno dla Apache jak i Nginx.

Całość wykonamy w kilka sekund.

Dla systemów z Apache

Uruchamiamy terminal i dokonujemy instalacji Opcache:

apt-get install php-opcache -y

Edytujemy plik php.ini

nano /etc/php/7.4/apache2/php.ini

i dopisujemy na końcu:

opcache.enable=1 opcache.memory_consumption=128 opcache.max_accelerated_files=3000 opcache.revalidate_freq=200

Restartujemy serwer Apache:

systemctl restart apache2

W przypadku Nginx procedura jest bardzo podobna:

Instalacja:

apt-get install php-opcache php-fpm -y

Edytujemy plik php.ini

nano /etc/php/7.4/fpm/php.ini

Dopisujemy na końcu pliku:

opcache.enable=1 opcache.memory_consumption=128 opcache.max_accelerated_files=3000 opcache.revalidate_freq=200

I przeładowujemy usługi

systemctl restart nginx

systemctl restart php7.4-fpm

Dodaj komentarz