Instalacja i zabezpieczenia serwera baz danych MariaDB w systemie Debian 11

Poniższy poradnik opisuje sposób instalacji serwera baz danych MariaDB w systemie Debian 11

Całość wykonamy w kilka minut używając konsoli

Uruchamiamy terminal i wydajemy polecenia:

Dokonujemy aktualizacji pakietów oraz naszego systemu:

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y

Kolejny krok to instalacja niezbędnych pakietów:

sudo apt-get install software-properties-common dirmngr gnupg2 -y

sudo apt-get install apt-transport-https wget curl -y

Instalujemy serwer MariaDB

sudo apt-get install mariadb-server -y

Dodajemy usługę do autostartu:

sudo systemctl enable mariadb

Dokonujemy wstępnego zabezpieczenia

W konsoli wydajemy polecenie:

sudo /usr/bin/mysql_secure_installation

I odpowiadamy na pytania tak jak na zrzucie:

Do mysqla logujemy się wydając polecenie:

mysql -u root -p

Dodaj komentarz