Instalacja i zabezpieczenie Memcached Ubuntu 18.04

Poniższy artykuł opisuj jak w bardzo prosty sposób zainstalować Memcached W systemie Ubuntu 18.04 oraz zabezpieczyć go aby nasłuchiwał lokalnie.
Instalacja jest banalnie prosta zaczynajmy.

Na początek zaktualizujemy listę repozytoriów poleceniem:

sudo apt update

Kolejnym krokiem jest instalacja samego memcached i jego niezbędnych pakietów:

sudo apt install memcached libmemcached-tools

Teraz dokonamy jego zabezpieczenia.

Centos 7
Modyfikujemy plik

/etc/sysconfig/memcached

modyfikując:

OPTIONS=""

na

OPTIONS="-l 127.0.0.1 -U 0"

Debian/Ubuntu
Sprawdzamy czy plik

/etc/memcached.conf

ma w treści:

-l 127.0.0.1

Jeśli nie ma to go dodajemy jak poniżej, a jeśli ma – dopisujemy tylko końcówkę:

-l 127.0.0.1 -U 0

Zapisujemy i restartujemy memcached.

Co oznaczają owe literki?

-l 127.0.0.1 mówi nam że serwer memcached ma nasłuchiwać wyłącznie lokalnie

-U 0 wyłącza działanie na protokole UDP

Dodaj komentarz