Instalacja Icecast 2 Media Streaming Server Na Ubuntu 18.04

Poniższy poradnik opisuje instalację Icecast 2 Media Streaming Server na Systemie Ubuntu.

Może zacznijmy czym jest Icecast?
Icecast pozwala na założenie i prowadzenie własnego radia internetowego. Potrafi transmitować sygnał w formatach Opus, Ogg Vorbis, Ogg Theora, Ogg FLAC, Ogg Speex, WebM, MP3, AAC i Ogg MIDI. Jest rozprowadzany na licencji GNU GPL.

Icecast jest bardziej rozbudowany względem oprogramowania SHOUTcast. Jeden proces może na przykład transmitować wiele strumieni poprzez pojedynczy port (SHOUTcast potrzebuje dwóch otwartych sąsiednich portów dla poprawnego działania i transmisji jednego strumienia), każdy strumień może wymagać uwierzytelnienia, serwer może również przenosić odbiorców na inny strumień w przypadku braku sygnału. Tym niemniej obydwa programy są częściowo ze sobą zgodne (Icecast 2 potrafi współpracować z narzędziami przeznaczonymi dla serwera SHOUTcast).

Przejdźmy do jego instalacji.

Na początek dokonujemy aktualizacji pakietów i repozytoriów:

apt-get update -y
apt-get upgrade -y

Instalacji Icecast dokonujemy poelceniem:

apt-get install icecast2 -y

Skrypt poprosi nas o wpisanie nazwy domeny bądź hostname serwera gdzie instalujemy skrypt.
Po podaniu tej informacji klikamy ok.

Kolejny krok to podanie hasła do panelu administratora icecast

Podajemy je klikamy ok następnie wprowadzamy w celu potwierdzenia te same hasło.

Uruchamiamy serwer icecast oraz dodajemy go do bootowania systemu:

systemctl start icecast2
systemctl enable icecast2

Sprawdzamy czy nasza usługa wystartowała poprawnie:

systemctl status icecast2

Powinniśmy zobaczyć coś podobnego do tego:

icecast2.service - LSB: Icecast2 streaming media server Loaded: loaded (/etc/init.d/icecast2; generated) Active: active (running) since Tue 2019-04-16 15:35:30 UTC; 44s ago Docs: man:systemd-sysv-generator(8) Tasks: 1 (limit: 1113) CGroup: /system.slice/icecast2.service ??3166 /usr/bin/icecast2 -b -c /etc/icecast2/icecast.xml Apr 16 15:35:28 ubuntu1804 systemd[1]: Starting LSB: Icecast2 streaming media server...
Apr 16 15:35:29 ubuntu1804 icecast2[3142]: * Starting streaming media server icecast2
Apr 16 15:35:30 ubuntu1804 icecast2[3142]: [2019-04-16 15:35:30] WARN CONFIG/_parse_root Warning, not configured, using default val
Apr 16 15:35:30 ubuntu1804 icecast2[3142]: [2019-04-16 15:35:30] WARN CONFIG/_parse_root Warning, not configured, using default val
Apr 16 15:35:30 ubuntu1804 icecast2[3142]: [2019-04-16 15:35:30] WARN CONFIG/_parse_root Warning, contact not configured, using defaul
Apr 16 15:35:30 ubuntu1804 icecast2[3142]: [2019-04-16 15:35:30] EROR connection/connection_setup_sockets Could not create listener socket on Apr 16 15:35:30 ubuntu1804 icecast2[3142]: [2019-04-16 15:35:30] EROR connection/connection_setup_sockets No listening sockets established
Apr 16 15:35:30 ubuntu1804 icecast2[3142]: ...done.
Apr 16 15:35:30 ubuntu1804 systemd[1]: Started LSB: Icecast2 streaming media server.

Aby dostać się do panelu zarządzania serwerem przechodzimy pod:

NASZADRESIP:8000 i logujemy się wcześniej ustawionymi danymi.

jeśli podaliście wcześniej domenę adres to domena.pl:8000

Dodaj komentarz