Instalacja Inkscape w Ubuntu 22.04 oraz 20.04

Inkscape to darmowy edytor grafiki wektorowej o otwartym kodzie źródłowym Inkscape 1.2 został wydany kilka dni temu. Poniższy poradnik opisuje sposób instalacji w Ubuntu 22.04 oraz 20.04

Uruchamiamy terminal i dodajemy repozytorium:

sudo add-apt-repository ppa:inkscape.dev/stable-1.2

Kolejny krok to instalacja

sudo apt install inkscape

Dodaj komentarz