Instalacja Ioncube Dla systemów Debian Centos i Ubuntu

Poniższy poradnik opisuje sposób instalacji Ioncube Dla Systemów Debian Centos i Ubuntu.
Całość jest naprawdę prosta! zaczynajmy.

Instalujemy niezbędne pakiety do pobrania Ioncube:

yum install nano wget

Debian oraz Ubuntu

apt-get install nano wget

Pobieramy Ioncube:

cd /tmp
wget http://downloads3.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz
tar xfz ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz

Sprawdzamy wersję php zainstalowaną na serwerze oraz sprawdzamy lokalizację katalogu rozszerzeń na serwerze:

php -v

php -i | grep extension_dir

Otrzymamy wynik:

Przenosimy zawartość naszego ioncube do naszego katalogu z rozszerzeniami:

cp /tmp/ioncube/ioncube_loader_lin_7.0.so /usr/lib/php/20151012/

Dla wersji php np 5.6 będzie to:

ioncube_loader_lin_5.6.so

Ostatni krok to dodanie rozszerzenia do naszego php.ini.

Dodajemy:

zend_extension = /usr/lib/php/20151012/ioncube_loader_lin_7.0.so

Sprawdzić gdzie znajduje się nasze php.ini możemy poleceniem np:

php --ini

Edytujemy:

nano /etc/php.ini

Dodając na samym końcu linijkę:

zend_extension = /usr/lib/php/20151012/ioncube_loader_lin_7.0.so

Przeładowujemy usługi:

service httpd restart
service php-fpm restart

Apache mod_php

nano /etc/php/7.0/apache2/php.ini

PHP (CLI)

nano /etc/php/7.0/cli/php.ini

PHP CGI

nano /etc/php/7.0/cgi/php.ini

PHP FPM

nano /etc/php/7.0/fpm/php.ini

Zweryfikować poprawność instalacji możemy wydając polecenie

php -v

Dodaj komentarz