Instalacja IonCube Loader w systemie Centos 8

Poniżej bardzo prosty sposób na instalację Ioncube na serwerze z systemem Centos 8.
Zapraszam do lektury.

Logujemy się do konsoli swojego serwera i jeśli jeszcze nie mamy zainstalowanego httpd oraz php dokonujemy jego instalacji:

yum install httpd php php-common php-cli -y

Sprawdzamy wersję php poleceniem:

php --version

Otrzymamy wynik:

PHP 7.2.11 (cli) (built: Oct 9 2018 15:09:36) ( NTS ) Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group Zend Engine v3.2.0, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies

Pobieramy na nasz serwer Ioncube loader:

wget http://downloads3.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz

Rozpakowujemy pobraną przez chwilą paczkę

tar xzf ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz

Sprawdzamy w którym miejscu są załadowane rozszerzenia do php

php -i | grep extension_dir

Wynik powinien wyglądać następująco

extension_dir => /usr/lib64/php/modules => /usr/lib64/php/modules

Przenosimy do tego katalogu plik ioncube

cp ioncube/ioncube_loader_lin_7.2.so /usr/lib64/php/modules/

Edytujemy nasz plik php.ini i dodajemy w nim linijkę:

nano /etc/php.ini

zend_extension = /usr/lib64/php/modules/ioncube_loader_lin_7.2.so

Przeładowujemy nasz serwer httpd poleceniem

systemctl restart httpd

Teraz po sprawdzeniu naszej wersji php powinien być już widoczny nasz ioncube

php -v

PHP 7.2.11 (cli) (built: Oct 9 2018 15:09:36) ( NTS ) Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group Zend Engine v3.2.0, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies with the ionCube PHP Loader + ionCube24 v10.3.9, Copyright (c) 2002-2019, by ionCube Ltd.

Dodaj komentarz