Instalacja klienta OpenVPN na Ubuntu 18.04

Instalacja w Ubuntu VPNa jest bardzo prosta, ponieważ NetworkManager natywnie zarządza OpenVPN. Możesz więc zaimportować nasze pliki konfiguracyjne do NetworkManager i utworzyć połączenie VPN.
Całość sprowadza się do odpalenia terminala i wpisania jednej komendy.
Zaczynajmy

Uruchamiamy terminal i wydajemy polecenie:

sudo apt install network-manager-openvpn network-manager-openvpn-gnome

Dokonujemy restartu komputera i to wszystko 🙂

Teraz możemy bez bawienia się zaimportować dany config vpna

I

Dodaj komentarz