Instalacja komunikatora Signal w Ubuntu 20.04

Poniższy poradnik opisuje instalację komunikatora  Signal w Ubuntu 20.04. Całość wykonamy za pomocą kilku prostych kroków.

Uruchamiamy terminal i dodajemy klucz repozytorium do naszego systemu:

wget -O- https://updates.signal.org/desktop/apt/keys.asc | gpg --dearmor > signal-desktop-keyring.gpg

Instalujemy w systemie:

cat signal-desktop-keyring.gpg | sudo tee -a /usr/share/keyrings/signal-desktop-keyring.gpg > /dev/null

Dodajemy do repozytorium APT

echo 'deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/signal-desktop-keyring.gpg] https://updates.signal.org/desktop/apt xenial main' | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/signal-xenial.li

Dokonujemy aktualizacji pakietów oraz instalacji programu:

sudo apt update

sudo apt install signal-desktop

Możemy również dokonać instalacji przez sklep Flatpak całość jest wtedy jeszcze szybsza:

sudo apt install flatpak

flatpak install https://dl.flathub.org/repo/appstream/org.signal.Signal.flatpakref

Dodaj komentarz