Instalacja komunikatora Telegram w systemie Ubuntu oraz CentOS

Poniższy poradnik opisuje sposób instalacji komunikatora Telefram w Systemie Ubuntu oraz CentOS.
Komunikator znajduje się w repozytoriach systemów więc całość sprowadza się do wykonania prostego polecenia w konsoli.

Uruchamiamy terminal i zależnie od systemu wydajemy polecenie:

Dla Ubuntu:

sudo apt install telegram-desktop

Dla Centosa:

sudo dnf install telegram-desktop

Możemy również dokonać instalacji za pomocą sklepu snap:

sudo snap install telegram-desktop

Dodaj komentarz