Instalacja Memcached w systemie Debian 11

Poniższy poradnik opisuje sposób instalacji Memcached w systemie Debian 11.
Całość wykonamy w kilka minut wykonując kilka prostych kroków w konsoli.

<!–more–>
Uruchamiamy terminal i dokonujemy instalacji pakietu memcached

apt-get install memcached libmemcached-tools -y

apt-get install python3-pymemcache libcache-memcached-libmemcached-perl -y

Uruchamiamy go w systemie:

systemctl start memcached

systemctl enable memcached

Sprawdzamy status usługi:

systemctl status memcached

Teraz dokonamy konfiguracji.

Edytujemy plik:

nano /etc/memcached.conf

I konfigurujemy następująco:

-l 127.0.0.1 -U 0 -p 11211 -u memcache -m 2000

Dokonujemy restartu usługi:

systemctl restart memcached

Memcached powinien być już dostępny w php.info oraz powinien pracować poprawnie na serwerze.

Dodaj komentarz