Instalacja MongoDB Ubuntu 22.04

Dziś przedstawiam poradnik dzięki któremu w kilka kroków zainstalujemy MongoDB na naszym serwerze z systemem Ubuntu.
Zapraszam do lektury.

Na początek dokonujemy aktualizacji repozytoriów

apt-get update

Następnie instalujemy MongoDB

apt-get install -y mongodb

Sprawdzamy status serwera mongoDB poleceniem:

sudo systemctl status mongodb

Poniżej wynik:

● mongodb.service - An object/document-oriented database Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mongodb.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) since Sat 2018-05-26 07:48:04 UTC; 2min 17s ago Docs: man:mongod(1) Main PID: 2312 (mongod) Tasks: 23 (limit: 1153) CGroup: /system.slice/mongodb.service └─2312 /usr/bin/mongod --unixSocketPrefix=/run/mongodb --config /etc/mongodb.conf

Co wskazuje iż serwer jest uruchomiony poprawnie.

Aby to potwierdzić wykonamy połączenie diagnostyczne poleceniem:

mongo --eval 'db.runCommand({ connectionStatus: 1 })'

Powinniśmy otrzymać wynik jak poniżej:

MongoDB shell version v3.6.3 connecting to: mongodb://127.0.0.1:27017 MongoDB server version: 3.6.3 { "authInfo" : { "authenticatedUsers" : [ ], "authenticatedUserRoles" : [ ] }, "ok" : 1

Jeśli używamy Firewalla należy dodać port do wyjątków w przypadku Ufw:

sudo ufw TWOJ ADRES IP/32 port np: 27017

Komenda

sudo ufw status

Pozwoli nam zweryfikować czy połączenie na tym porcie jest otwarte:

Status: active To Action From -- ------ ---- OpenSSH ALLOW Anywhere 27017 ALLOW Anywhere OpenSSH (v6) ALLOW Anywhere (v6) 27017 (v6) ALLOW Anywhere (v6)

Aby umożliwić połączenie zdalne należy edytować plik:/etc/mongodb.conf

nano /etc/mongodb.conf

I ustawiamy:

... logappend=true bind_ip = 127.0.0.1,IP TWOJEGO SERWERA #port = 27017 ...

Dodaj komentarz