Instalacja monitoringu NetData w systemie Debian 11

Poniższy poradnik opisuje sposób instalacji monitoringu NetData w systemie Debian 11
Całość wykonamy w kilku prostych krokach.

Na początek uruchamiamy terminal i dokonujemy aktualizacji naszego systemu:

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y

Netdata znajduje się w repozytorium naszego Debiana więc wystarczy go tylko zainstalować:

sudo apt-get install netdata -y

Uruchamiamy:

sudo systemctl start netdata

sudo systemctl enable netdata

Status mozemy sprawdzić wydając polecenie:

sudo systemctl status netdata

Czas na wstępną konfigurację.

Edytujemy plik:

nano /etc/netdata/netdata.conf

I odszukujemy:

bind socket to IP

I ustawiamy następująco:

bind socket to IP = NASZ ADRES IP

Zapisujemy plik i restartujemy usługę.

sudo systemctl restart netdata

Dodajemy do firewalla port 19999

sudo ufw allow 19999

I przeładowujemy:

sudo ufw reload

Jeśli wszystko wykonaliśmy poprawnie aby dostać się do monitoringu przez www należy przejść do :

http://NASZ ADRES IP:19999

Dodaj komentarz