Instalacja Netdata Monitoring w czasie rzeczywistym na Ubuntu 18.04

Poniżej bardzo prosty sposób na uruchomienie monitoringu Netdata na swoim serwerze.
Całość wykonamy w kilku bardzo prostych krokach.

Zacznijmy od tego czym jest Netdata

Netdata to bezpłatne narzędzie do monitorowania wydajności systemu w czasie rzeczywistym z pięknym interfejsem Graficznym. Możemy monitorować procesor, użycie pamięci RAM, operacje na dysku, ruch sieciowy, Postfix i wiele innych. Szybko i skutecznie gromadzi dane o wydajności w czasie rzeczywistym.

Przejdźmy do instalacji.

Jest dosłownie banalna i wykonamy ją jednym poleceniem:

sudo apt-get install netdata -y

Dokonujemy edycji pliku :

/etc/netdata/netdata.conf

Poleceniem:

nano /etc/netdata/netdata.conf

I zmieniamy:

bind socket to IP = 192.168.0.234

Na nasz adres ip:

[global] run as user = netdata web files owner = root web files group = root # Netdata is not designed to be exposed to potentially hostile # networks.See https://github.com/firehol/netdata/issues/164 bind socket to IP = IPNASZEGOSERWERA

Przałoadowujemy usługę.

sudo systemctl restart netdata

Sprawdzamy poprawność działania usługi:

sudo systemctl status netdata <pre class=""> netdata.service - netdata - Real-time performance monitoring Loaded: loaded (/lib/systemd/system/netdata.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) since Thu 2018-08-16 06:03:01 UTC; 3min 29s ago Docs: man:netdata file:///usr/share/doc/netdata/html/index.html https://github.com/firehol/netdata Main PID: 3317 (netdata) Tasks: 14 (limit: 2855) CGroup: /system.slice/netdata.service ??3317 /usr/sbin/netdata -D ??3350 bash /usr/lib/x86_64-linux-gnu/netdata/plugins.d/tc-qos-helper.sh 1 ??3353 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/netdata/plugins.d/apps.plugin 1 Aug 16 06:03:01 ubuntu1804 systemd[1]: Stopped netdata - Real-time performance monitoring.
Aug 16 06:03:01 ubuntu1804 systemd[1]: Started netdata - Real-time performance monitoring.

Dostęp do interfejsu webowego dostępny jest na porcie 19999:

Czyli :
http://nasz_adres_ip:19999

Dodaj komentarz