Instalacja Node.js w Ubuntu 20.04

Node.js to środowisko uruchomieniowe, które służy do uruchamiania kodu JavaScript poza przeglądarkami internetowymi, zwłaszcza po stronie serwera. Jest zwykle używany do programowania zaplecza.
Proces instalacji Node.js z oficjalnego repozytorium Ubuntu jest taki sam, jak instalowanie każdego innego pakietu. Jest to łatwe i proste i instaluje najnowszą dostępną stabilną wersję.

dokonujemy aktualizacji repozytoriów:

sudo apt update

Teraz po prostu użyj menedżera pakietów apt, aby zainstalować Node.js i Npm na Ubuntu 22.04:

sudo apt install nodejs npm

Po zakończeniu procesu możesz użyć tego polecenia, aby sprawdzić, czy Node.js został pomyślnie zainstalowany:

nodejs --version

Jeśli chcesz zainstalować określoną wersję Node.js, powinieneś wybrać nvm (Node Version Manager), który jest skryptem bash, który pozwala zainstalować i zarządzać wieloma wersjami Node.js na tym samym serwerze.

Przede wszystkim musisz zainstalować skrypt nvm. Aby zainstalować nvm, możesz użyć polecenia curl lub wget

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.1/install.sh | bash

wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.1/install.sh | bash

Zamknij i ponownie otwórz terminal lub uruchom podane poniżej polecenie, aby pobrać plik bash:

source ~/.bashrc

Teraz, aby wyświetlić listę wszystkich wersji Node.js dostępnych w nvm, użyj tego polecenia:

nvm list-remote

Aby zainstalować konkretną wersję Node.js na Ubuntu 22.04, użyj poniższego polecenia:

nvm install [numerwersji]

aby wyświetlić listę wszystkich zainstalowanych wersji Node.js:

nvm ls

Możesz użyć następującego polecenia, aby zmienić domyślną wersję Node.js swojego systemu:

nvm alias default [numerwersji]

Aby aktywować wersję Node.js, użyj tego polecenia:

nvm use [numerwersji]

Dodaj komentarz