Instalacja Nodejs w systemie Centos

Poniższy poradnik opisuje sposób instalacji NodeJS w systemie CentOS zarówno w wersji 7 jak i 8
Całość wykonamy za pomocą kilku komend. Poradnik opisuje sposób instalacji nodejs w wersji 13.X jak i 12.X

Na początek dodajemy repozytorium do systemu.

NodeJS wersja 13.X

dnf install -y gcc-c++ make

curl -sL https://rpm.nodesource.com/setup_13.x | sudo -E bash -

NodeJS wersja 12.X

dnf install -y gcc-c++ make

curl -sL https://rpm.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -

Dla systemu Centos 7 zastępujemy polecenie dnf na yum

Dokonujemy instalacji samego NodeJS:

sudo dnf install nodejs

Wersję Nodejs możemy sprawdzić wydając polecenie:

node -v

v13.11.0

Skrypt uruchamiamy poleceniem :

node skrypt.js

nasz skrypt powinien być dostępny pod adresem naszadresip:3000 o ile w skrypcie nie ustaliliśmy inaczej.

Dodaj komentarz