Instalacja Notepad++ w systemie Ubuntu

Poniższy poradnik opisuje sposób instalacji dobrze znanego z Windowsa edytora tekstu Notepad++ w systemach Ubuntu
Całość wykonamy błyskawicznie wykorzystując do instalacji sklep z repozytoriami flatpak.

Na początek uruchamiamy terminal i instalujemy flatpak jeśli go nie posiadamy.

W konsoli wydajemy polecenie:

sudo apt-get install flatpak

Teraz przechodzimy do instalacji Notepad++

W konsoli wydajemy polecenie:

flatpak install https://dl.flathub.org/repo/appstream/com.github.dail8859.NotepadNext.flatpakref

Potwierdzamy klawiszem Y

Mamy zainstalowany program poniżej log:

flatpak install https://dl.flathub.org/repo/appstream/com.github.dail8859.NotepadNext.flatpakref Uprawnienia com.github.dail8859.NotepadNext: ipc x11 dri file access [1] dbus access [2] [1] home, xdg-config/kdeglobals:ro [2] com.canonical.AppMenu.Registrar, org.kde.kconfig.notify Identyfikator Gałąź Dz Repozytorium Pobieranie 1. [✓] com.github.dail8859.NotepadNext stable i flathub 2,1 MB / 2,1 MB

Ukończono instalację.

Dodaj komentarz