Instalacja Opcache w Ubuntu 20.04 na Apache oraz Nginx

Poniższy poradnik opisuje sposób instalacji Opcache na systemie Ubuntu 20.04 z zainstalowanym webserwerem Apache lub Nginx

Całość wykonamy za pomocą konsoli w kilka sekund.

Logujemy się do konsoli i wydajemy aktualizujemy pakiety:

Sposób instalacji dla Apache

apt-get update

Kolejny krok to instalacja Opcache:

apt-get install php-opcache -y

Kolejny krok to edycja php.ini dla Apache i dodanie do nich modułu

Edytujemy plik

nano /etc/php/7.4/apache2/php.ini

i dodajemy na końcu

opcache.enable=1 opcache.memory_consumption=128 opcache.max_accelerated_files=3000 opcache.revalidate_freq=200

Przeładowujemy serwer Apache

systemctl restart apache2

Sposób instalacji Nginx

Aktualizujemy repozytorium

apt-get update

Instalujemy pakiet opcache

apt-get install php-opcache php-fpm -y

Edytujemy php.ini

nano /etc/php/7.4/fpm/php.ini

Dopisujemy na końcu:

opcache.enable=1 opcache.memory_consumption=128 opcache.max_accelerated_files=3000 opcache.revalidate_freq=200

Dokonujemy restartu usługi:

systemctl restart nginx

systemctl restart php7.4-fpm

Dodaj komentarz