Instalacja OpenLiteSpeed oraz php 7.4 na Centos 8

Poniższy poradnik opisuje sposób instalacji OpenLiteSpeed wraz z PHP 7.4 na serwerze z systemem Centos 8.
Wykonamy to za pomocą kilku prostych kroków.
Jakiś czas temu opisywaliśmy sposób instalacji OpenLiteSpeed na serwerze z panelem DirectAdmin dziś zrobimy to na gołym systemie.

Na początek instalujemy repozytorium poleceniem:

rpm -Uvh http://rpms.litespeedtech.com/centos/litespeed-repo-1.1-1.el8.noarch.rpm

I sprawdzamy czy jest ono widoczne w systemie:

dnf repolist

Następnie instalujemy OpenliteSpeed

sudo dnf install openlitespeed

Uruchamiamy go w systemie:

systemctl start lsws systemctl enable lsws

Sprawdzamy również jego status:

systemctl status lsws

Instalacja PHP 7.4

Na początek dodajemy repozytoria Epel

sudo dnf install epel-release

Następnie instalujemy pakiety php

sudo dnf install lsphp74 lsphp74-mysqlnd lsphp74-process lsphp74-mbstring lsphp74-mcrypt lsphp74-gd lsphp74-opcache lsphp74-bcmath lsphp74-pdo lsphp74-common lsphp74-xml

Możemy też sprawdzić czy lsphp nasłuchuje poprawnie:

netstat -pl | grep lsphp

Instalacja serwera MariaDB

sudo dnf install mariadb mariadb-server

Uruchamiamy go w systemie

systecmtl start mariadb systemctl enable mariadb

Wydajemy polecenie w celu przeprowadzenia podstawowej konfiguracji serwera Mysql i nadanie hasła roota

mysql_secure_installation

I odpowiadamy na pytania:

Set a root password? [Y/n] Y Remove anonymous users? [Y/n] Y Remove test database and access to it? [Y/n] Y Reload privilege tables now? [Y/n] Y

Teraz zaloguj się do powłoki MySQL przy użyciu użytkownika root

mysql -u root -p Type Your Root Password:

I wprowadzamy hasło.

Kolejny krok to Konfiguracja panelu zarządzania OpenliteSpeed który nasłuchuje na porcie 7080 odblokowujemy go na firewallu

firewall-cmd --add-port=7080/tcp --permanent firewall-cmd --reload

Hasło do panelu możemy wygenerować przechodząc do katalogu:

cd /usr/local/lsws/admin/misc

I wydając polecenie:

sh admpass.sh

Konfiguracja OpenliteSpeed wraz z PHP 7.4

Logujemy się do panelu admina openlitespeed i przechodzimy do Server Configuration ‘External App

Następnie dodajemy LiteSpeed SAPI App o następujących parametrach:

Name: lsphp74 Address: uds://tmp/lshttpd/lsphp.sock Notes: lsphp74 for OpenLiteSpeed Max Connections: 35 Initial Request Timeout (secs): 60 Retry Timeout (secs): 0 Command: $SERVER_ROOT/lsphp74/bin/lsphp

Następnie zmienimy domyślny PHP dla OpenLiteSpeed na wersję PHP 7.4.

W menu „Konfiguracja serwera” kliknij kartę „Obsługa skryptów”.
W „Nazwie modułu obsługi” wybierz „lsphp74”, które właśnie dodaliśmy i kliknij przycisk „Zapisz”.

Całość powinna wyglądać następująco

Dodajemy usługi http i https do firewalla:

firewall-cmd --add-service=http --permanent firewall-cmd --add-service=https --permanent firewall-cmd --reload

Ostatni krok to zmiana portu Opellitespped na port 80

Przechodzimy do zakładki Listener

W „Domyślnych” kliknij przycisk „Widok”.

W sekcji „Ustawienia adresu” kliknij przycisk „edytuj” po prawej stronie.

I zmień port z 8080 na 80

Zapisujemy i przeładowujemy lsphp

Jeśli wszystko wykonaliśmy poprawnie po przejściu w przeglądarce na nasz adres ip serwera powinniśmy zobaczyć stronę startową OpenLiteSpeed

Dodaj komentarz