Instalacja Oracle Java 16 na Ubuntu 20.04, 18.04, 20.10

Poniższy poradnik opisuje sposób instalacji Oracle Java 16 na systemach Ubuntu 20.04, 18.04, 20.10
Całość wykonamy za pomocą kilku prostych kroków.

Uruchamiamy terminal i dodajemy repozytorium do systemu:

sudo add-apt-repository ppa:linuxuprising/java

Kolejny krok to aktualizacja pakietów oraz instalacja:

sudo apt update

sudo apt install oracle-java16-installer

Po wykonaniu polecenia

java --version

Powinniśmy zobaczyć naszą nową wersję javy

Jeśli chcielibyśmy dokonać instalacji Javy w wersji 16 ale nie ustawiać jej jako domyślnej możemy zamiast poprzedniego polecenia użyć:

sudo apt install oracle-java16-installer --no-install-recommends

Dodaj komentarz