Instalacja panelu CyberPanel w systemie AlmaLinux 8

CyberPanel to darmowy panel zarządzania serwerem o otwartym kodzie źródłowym. Jest to alternatywa dla Directadmin oraz cPanel. Dzięki CyberPanel możesz zarządzać certyfikatami SSL, korzystać z przyjaznego dla użytkownika menedżera plików, zarządzać DNS, zarządzać pocztą e-mail i nie tylko. Cyberpanel to jedyny panel który natywnie obsługuje OpenLiteSpeed i LiteSpeed Enterprise od razu po instalacji.

W tym poście pokażemy, jak zainstalować CyberPanel z OpenLiteSpeed na Alma Linux 8.

CyberPanel zapewnia skrypt automatycznej instalacji, który umożliwia zainstalowanie w systemie w ciągu minuty. Możesz pobrać i uruchomić skrypt instalacyjny, wykonując w konsoli następujące polecenie:

Uruchamiamy terminal i uruchamiamy:

sh <(curl https://cyberpanel.net/install.sh || wget -O - https://cyberpanel.net/install.sh)

Zostaniesz poproszony o zainstalowanie CyberPanel, jak pokazano poniżej:

Initializing... Fetching latest data from CyberPanel server... This may take few seconds... Branch name fetched...v2.1.2 Checking root privileges... You are runing as root... Valid IP detected... Checking server location... Desktop OS not detected. Proceeding System: AlmaLinux 8 detected... Checking virtualization type... Initialized... CyberPanel Installer v2.1.2 1. Install CyberPanel. 2. Exit. Please enter the number[1-2]: 1

Wpisz 1 i naciśnij klawisz Enter, aby rozpocząć instalację. Zostaniesz poproszony o wybranie następujących opcji:

CyberPanel Installer v2.1.2 RAM check : 111/3736MB (2.97%) Disk check : 3/80GB (4%) (Minimal 10GB free space) 1. Install CyberPanel with OpenLiteSpeed. 2. Install Cyberpanel with LiteSpeed Enterprise. 3. Exit. Please enter the number[1-3]: 1

Wpisz 1 i naciśnij klawisz Enter, aby zainstalować CyberPanel z OpenLiteSpeed. Powinieneś zobaczyć następujące dane wyjściowe:

Install Full service for CyberPanel? This will include PowerDNS, Postfix and Pure-FTPd. Full installation [Y/n]: Y

Wpisz Y i naciśnij klawisz Enter, aby przeprowadzić pełną instalację. Powinieneś zobaczyć następujące dane wyjściowe:

Full installation selected... Do you want to setup Remote MySQL? (This will skip installation of local MySQL) (Default = No) Remote MySQL [y/N]: N Local MySQL selected... Press Enter key to continue with latest version or Enter specific version such as: 1.9.4 , 2.0.1 , 2.0.2 ...etc Branch name set to v2.1.2 Please choose to use default admin password 1234567, randomly generate one (recommended) or specify the admin password? Choose [d]fault, [r]andom or [s]et password: [d/r/s] s Please enter your password: Password: Confirm Password: Do you wish to install Memcached process and its PHP extension? Please select [Y/n]: Y

Ustaw hasło CyberPanel i naciśnij klawisz Enter. Po zainstalowaniu CyberPanel powinieneś otrzymać następujące dane wyjściowe:

Install Memcached process and its PHP extension set to Yes... Do you wish to install Redis process and its PHP extension? Please select [Y/n]: n Would you like to set up a WatchDog (beta) for Web service and Database service ? The watchdog script will be automatically started up after installation and server reboot If you want to kill the watchdog , run watchdog kill Please type Yes or no (with capital Y, default Yes): Visit: https://209.23.10.98:8090 Panel username: admin Panel password: ***** Visit: https://209.23.10.98:7080 WebAdmin console username: admin WebAdmin console password: JoQJdtQsRxGU7Xnk Visit: https://209.23.10.98:8090/rainloop/?admin Rainloop Admin username: admin Rainloop Admin password: BQ6n0UbBWdFROe Run cyberpanel help to get FAQ info Run cyberpanel upgrade to upgrade it to latest version. Run cyberpanel utility to access some handy tools . Website : https://www.cyberpanel.net Forums : https://forums.cyberpanel.net Wikipage: https://docs.cyberpanel.net Docs : https://cyberpanel.net/docs/ Enjoy your accelerated Internet by CyberPanel & OpenLiteSpeed ################################################################### If your provider has a network-level firewall Please make sure you have opened following port for both in/out: TCP: 8090 for CyberPanel TCP: 80, TCP: 443 and UDP: 443 for webserver TCP: 21 and TCP: 40110-40210 for FTP TCP: 25, TCP: 587, TCP: 465, TCP: 110, TCP: 143 and TCP: 993 for mail service TCP: 53 and UDP: 53 for DNS service Would you like to restart your server now? [y/N]: y

Możesz teraz uzyskać dostęp do interfejsu internetowego CyberPanel, korzystając z adresu URL https://NASZADRES-ip:8090.

Dodaj komentarz