Instalacja panelu hostingowego VestaCP na Ubuntu 18.04

Poniższy poradnik opisuje proces instalacji panelu vestaCP na serwerze z systemem Ubuntu 18.04
Całość wykonamy w kilku prostych krokach.

Na początek dokonujemy aktualizacji repozytoriów oraz całego systemu:

apt-get update -y apt-get upgrade -y

Pobieramy pakiet instalacyjny, nadajemy uprawnienia i uruchamiamy:

wget http://vestacp.com/pub/vst-install.sh

chmod 755 vst-install.sh

bash vst-install.sh

Zobaczymy okno instalacyjne programy należy kliknąć y

_| _| _|_|_|_| _|_|_| _|_|_|_|_| _|_| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _|_|_| _|_| _| _|_|_|_| _| _| _| _| _| _| _| _| _|_|_|_| _|_|_| _| _| _| Vesta Control Panel The following software will be installed on your system: - Nginx Web Server - Apache Web Server (as backend) - Bind DNS Server - Exim Mail Server - Dovecot POP3/IMAP Server - MySQL Database Server - Vsftpd FTP Server - Softaculous Plugin - Iptables Firewall + Fail2Ban Would you like to continue [y/n]: y

Kolejny krok poprosi nas o podanie adresu e-mail oraz hostname serwera

Please enter admin email address: kontakt@serwerweb.pl Please enter FQDN hostname [vestacp.serwerweb.pl]: Installation backup directory: /root/vst_install_backups/1564552012

To wszystko skrypt nam się wykona sam.

Po poprawnej informacji powinniśmy zobaczyć ekran z danymi:

_| _| _|_|_|_| _|_|_| _|_|_|_|_| _|_| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _|_|_| _|_| _| _|_|_|_| _| _| _| _| _| _| _| _| _|_|_|_| _|_|_| _| _| _| Congratulations, you have just successfully installed Vesta Control Panel https://vestacp.serwerweb.pl:8083 username: admin password: admin@123 We hope that you enjoy your installation of Vesta. Please feel free to contact us anytime if you have any questions. Thank you. -- Sincerely yours vestacp.com team

Dodaj komentarz