Instalacja panelu Webmin w systemie Centos 8

Poniżej bardzo prosty poradnik na Instalację Webmina dla serwerów z Centosem 8
Zapraszam do lektury.

Na początek wyłaczamy selinuxa:

Edytujemy plik /etc/selinux/config

nano /etc/selinux/config

I dokonujemy zmian:

SELINUX=disabled

Instalujemy niezbędne pakiety:

dnf install perl perl-Net-SSLeay openssl perl-Encode-Detect

oraz pobieramy repo Webmina i je rozpakowujemy:

wget https://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin-1.930-1.noarch.rpm

rpm -ivh webmin-1.930-1.noarch.rpm

Tworzymy repozytorium webmina:

nano /etc/yum.repos.d/webmin.repo

O zawartości:

[Webmin] name=Webmin Distribution Neutral mirrorlist=https://download.webmin.com/download/yum/mirrorlist enabled=1

Pobieramy klucz i go dodajemy do systemu:

wget http://www.webmin.com/jcameron-key.asc

rpm --import jcameron-key.asc

Przechodzimy do instalacji webmina:

dnf install webmin

Po poprawnej instalacji powinniśmy zobaczyć w konsoli podobny komunikat:

Installing : webmin-1.930-1.noarch 2/2 Running scriptlet: webmin-1.930-1.noarch 2/2 Webmin install complete. You can now login to https://centos8:10000/ as root with your root password.

Odblokowujemy port webmina na zaporze i możemy przejść do logowania:

firewall-cmd --zone=public --add-port=10000/tcp --permanent firewall-cmd --reload

Do samego panelu logujemy się danymi root

Po poprawnym zalogowaniu zobaczymy Taki ekran:

To wszystko 🙂

Dodaj komentarz