Instalacja panelu Webmin w systemie Debian 11

Poniższy poradnik opisuje sposób instalacji panelu Webmin w systemie Debian 11.
Całość wykonamy z poziomu linii komend ( termianla) i nie powinna zająć więcej jak 10 minut.

Uruchamiamy terminal i dokonujemy aktualizacji naszego systemu.
W terminalu wydajemy polecenie:

apt-get update -y

Instalujemy niezbędne pakiety:

apt-get install gnupg2 curl -y

Pobieramy klucz repozytoria:

wget -qO - http://www.webmin.com/jcameron-key.asc | apt-key add -

Instalujemy go w systemie:

sh -c 'echo "deb http://download.webmin.com/download/repository sarge contrib" > /etc/apt/sources.list.d/webmin.list'

Dokonujemy aktualizacji pakietów i instalujemy webmina:

apt-get update -y

apt-get install webmin -y

Uruchamiamy usługę webmina w systemie:

service webmin start

Dokonujemy wstępnej konfiguracji frewall jeśli jeszcze go nie posiadamy.

Instalujemy ufw

apt-get install ufw -y

Dodajemy port ssh oraz webmina do firewalla:

ufw allow 22

ufw allow 10000

Uruchamiamy firewall:

ufw enable

Gotowe, teraz po przejściu na :

http://NASZADRESIP:10000

NASZADRESIP = Zastępujemy swoim adresem IP

Powinniśmy zobaczyć stronę logowania webmina, logujemy się do panelu naszymi danymi root serewera.

Dodaj komentarz