Instalacja panelu Webmin w systemie Debian9

Dzisiejszy poradnik opisuje bardzo prostą i szybką instalację panelu Webmin W systemie Debian9.
Czym jest Webmin?
Webmin to graficznym interfejs służący do administrowania serwerem poprzez przeglądarkę internetową.
Bardzo przydaje się zwłaszcza początkującym administratorom przy konfiguracji serwera, ale nie tylko, bo jego możliwości są dosyć spore.

Na początek dodajemy repozytorium Webmina.

Edytujemy plik:

nano /etc/apt/sources.list

i dodajemy:

deb http://download.webmin.com/download/repository sarge contrib

Kolejnym krokiem jest pobranie i zainstalowanie klucza

wget http://www.webmin.com/jcameron-key.asc sudo apt-key add jcameron-key.asc

Dokonujemy aktualizacji listy pakietów:

apt update

Ostatnim krokiem jest instalacja samego webmina którą dokonamy poleceniem:

apt install webmin

Po poprawnej instalacji powinniśmy w konsoli otrzymać komunikat jak niżej:

Webmin install complete. You can now login to https://your_server_ip:10000 as root with your root password, or as any user who can use `sudo`.

Do webmina logujemy się za pomocą naszego adresuip:port.

Jeśli posiadamy jakiś firewall dodajemy do wyjątków port 10000

Dodaj komentarz