Instalacja PostgreSQL oraz phpPgAdmin na Ubuntu 18.04

Dzisiejszy poradnik opisuję w kilku krokach instalację PostgreSQL wraz z graficznym interfejsem zarządzania phpPgAdmin w Ubuntu 18.04.
Zaczynajmy!.

Na początku dokonujemy aktualizacji repozytoriów Ubuntu poleceniem:

sudo apt update

Dokonujemy instalacji PostgreSQL oraz phpPgAdmina:

sudo apt -y install postgresql postgresql-contrib phppgadmin

Domyślnie PostgreSQL tworzy nowego użytkownika o nazwie “postgres” dla podstawowego uwierzytelnienia.
Dokonamy logowania na tego użytkownika poleceniem:

su - postgres

Teraz możesz uzyskać dostęp do wiersza PostgreSQL za pomocą polecenia:

psql

dokonujemy zmiany hasła poleceniem:

password postgres

i wychodzimy.

exit.

Konfiguracja serwera Apache

cd /etc/apache2/conf-available/

I edytujemy:

nano phppgadmin.conf

#Require local

Ten wiersz powinien być za komentowany.

Require all granted

Ten wiersz powinien być od komentowany.

Przechodzimy do katalogu:

cd /etc/phppgadmin/

i edytujemy:

nano config.inc.php

Podaną niżej linijkę ustawiamy w następujący sposób:

$conf['extra_login_security'] = false;

Dokonujemy restartu usług:

systemctl restart postgresql systemctl restart apache2

Następnie testujemy poprawność działania poleceniem:

netstat -plntu

Dostęp do naszego phpPgAdmina dostępny jest pod IPSERWERA:phppgadmin/

Dodaj komentarz