Instalacja przeglądarki Brave na Ubuntu 18.04

Poniższy poradnik opisuje instalację przeglądarki Brave na Ubuntu 18.04 za pomocą kilku kroków.

Na początek instalujemy niezbędne pakiety :

sudo apt install apt-transport-https

Pobieramy klucz repozytoriów na komputer:

curl -s https://brave-browser-apt-release.s3.brave.com/brave-core.asc | sudo apt-key add -

Dodajemy go do systemu:

sudo sh -c 'echo "deb [arch=amd64] https://brave-browser-apt-release.s3.brave.com $(lsb_release -sc) main" >> /etc/apt/sources.list.d/brave.list'

Ostatni krok to oczywiście instalacja samej przeglądarki:

sudo apt update && sudo apt install brave-browser

Dodaj komentarz