Instalacja Python 3.10 w Debianie 11

Poniższy poradnik opisuje sposób instalacji Python 3.10 w systemie Debian 11. Całość wykonamy przez terminal wykonując kilka prostych komend.

Na początek aktualizujemy nasz system:

sudo apt update && sudo apt upgrade

Instalujemy niezbędne pakiety:

sudo apt install build-essential zlib1g-dev libncurses5-dev libgdbm-dev libnss3-dev libssl-dev libreadline-dev libffi-dev libsqlite3-dev wget libbz2-de

Pobieramy pythona 3.10:

wget https://www.python.org/ftp/python/3.10.0/Python-3.10.0.tgz

rozpakowujemy:

tar -xf Python-3.10.*.tgz

Przechodzimy do rozpakowanego katalogu i sprawdzamy zależności:

cd Python-3.10.*/

./configure --enable-optimizations

Dokonujemy kompilacji:

sudo make altinstall

Po skomilowaniu możemy sprawdzić wersję wydając polecenie:

python3.10 --version

wynik:

Python 3.10.0

Instalujemy python3-pip

sudo apt install python3-pip

Rozszerzenia instalujemy za pomocą polecenia:

sudo pip install nazwa_modulu

nazwa_modulu zastępujemy swoim rozszerzeniem np:

sudo pip install beautifulsoup4

Poniżej proces instalacji:

Collecting beautifulsoup4 Downloading beautifulsoup4-4.10.0-py3-none-any.whl (97 kB) |████████████████████████████████| 97 kB 259 kB/s Collecting soupsieve>1.2 Downloading soupsieve-2.2.1-py3-none-any.whl (33 kB) Installing collected packages: soupsieve, beautifulsoup4 Successfully installed beautifulsoup4-4.10.0 soupsieve-2.2.1

Dodaj komentarz